Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-10-29

Informacja o stażach

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie zaprasza Pracodawców do składania wniosków na staż kierowanych do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:

  • bezrobotnych do 30 roku życia
  • bezrobotnych długotrwale
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia
  • bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
  • bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub 
  • co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
  • bezrobotnych niepełnosprawnych

Termin składania wniosków do dnia 07.11.2014r. (piątek)

Okres realizacji stażu 3 miesiące.
Deklaracja zatrudnienia po zakończeniu stażu co najmniej 1,5 miesiąca.

Wnioski do pobrania w siedzibie urzędu pokój nr 13 lub na stronie internetowej www.pupstrzelin.pl w zakładce Dla Pracodawców i Przedsiębiorców/Dokumenty do pobrania/Staże

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 39 21 981 wew.37

Czytaj aktualność: Informacja o stażach
2014-10-27

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie zaprasza Pracodawców do składania wnioskówo refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy w ramach środków z PFRON w terminie do dnia 17.11.2014r.

Kwota refundacji jednego stanowiska pracy do 25.000 zł. netto

Szczegółowe informacje w siedzibie urzędu – pokój nr 5 tel. 71 39 21 981 wew.27

Czytaj aktualność: Informacja
2014-10-09

Seminarium

Program seminarium po kliknięciu na dole czytaj więcej.

Czytaj aktualność: Seminarium
2014-09-30

Młodzi Gniewni

„MŁODZI GNIEWNI” W STRZELINIE

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha dnia 22.09.2014 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie zorganizował seminarium pn.: „HOSTEL dla MŁODYCH GNIEWNYCH czyli jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?”. Wśród zebranych osób znalazła się młodzież strzelińskiego LO, bezrobotni zarejestrowani w PUP Strzelin, pracownicy strzelińskiego PCPR-u z Panią Dyrektor Haliną Horodyską, pracownicy oraz podopieczni Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Górcu z Panią Dyrektor Agnieszką Tekielą oraz przedstawiciele GOPS-u w Wiązowie. Uroczystość otworzyli Pani Iwona Engel – Zastępca Dyrektora PUP Strzelin oraz Pan Grzegorz Kruszyński Wiceprezes Zarządu FEE. Seminarium poświęcono działaniom wspierającym młodych ludzi opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze, itp. W trakcie prezentacji „Młodzież kontra rynek pracy” Pani Iwona Engel zaznajomiła młodych ludzi uczestniczących w seminarium z tematyką bezrobocia, trudnościami związanymi z wejściem osób młodych na rynek pracy oraz formami pomocy skierowanymi do młodych. Pan Grzegorz Kruszyński przedstawił zgromadzonym wyniki testowania działalności „Hostelu” wraz z systemem wsparcia w ramach projektu innowacyjnego „Młodzi Gniewni”, który był realizowany na terenie Wałbrzycha z udziałem 12 młodych ludzi. „Hostel” to wynajęte mieszkania z zapleczem sanitarnym i pełnym wyposażeniem znajdujące się w odrębnych budynkach mieszkalnych. Mieszkający tam po opuszczeniu placówek „Młodzi Gniewni” przez 10 miesięcy mają możliwość trenowania nabytych umiejętności w warunkach samodzielnej egzystencji i samostanowienia o sobie przy opiece ze strony specjalistów (wsparcie psychospołeczne, wsparcie edukacyjne i zawodowe). Wałbrzyskie doświadczenie obrazuje, że skuteczność rozwiązań to nie tylko działania w ramach pojedynczego projektu, lecz wspólny wysiłek i współpraca wielu środowisk (samorządowców, pracodawców, lekarzy, wolontariuszy, itp.), tolerancja, wyrozumiałość i wymagania stawiane tak samo „Młodym Gniewnym” jak też ich opiekunom, wychowawcom i rodzicom. Warto zaznaczyć, że w ramach „Hostelu” każdy podopieczny ma swego mentora (opiekuna), który jako wolontariusz wspiera go i służy pomocą w każdej chwili. Podczas dyskusji zgromadzona młodzież zwróciła „dorosłym” uwagę na to, iż rolę mentora powinny pełnić także młode osoby, z tzw. środowisk bezproblemowych. Osoby te szybciej nawiążą nić porozumienia ze swoimi rówieśnikami i zaszczepią w nich dobre wzorce w myśl sentencji „z kim przystajesz takim się stajesz”.
Pomysł objęcia wsparciem „Młodych Gniewnych” na terenie Powiatu Strzelińskiego zyskał aprobatę zgromadzonych na seminarium. Czekamy na porozumienie w tym zakresie!

 

 

Czytaj aktualność: Młodzi Gniewni
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Staże Strzelin nie dotyczy nie dotyczy od 2014-10-29
do 2014-11-08
Giełda Pracy Strzelin magazynier nie dotyczy od 2014-10-26
do 2014-10-27
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Strzelin nie dotyczy nie dotyczy od 2014-10-27
do 2014-11-17
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Strzelin pracownik magazynowy nie dotyczy od 2014-10-20
do 2014-10-22
Giełda Pracy Strzelin magazynier nie dotyczy od 2014-10-17
do 2014-10-23
Szkolenia Strzelin nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-31
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna > - strona