Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-10-17

Giełda Pracy

Giełda Pracy w dniu 23.10.2014 r. o godz.11:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie
Klub Pracy Pokój nr 9 I piętro MANPOWER GROUP Sp. z o.o.dla AMAZON Bielany Wrocławskie na stanowiska: magazynier 

bezpłatny transport ze Strzelina.

Czytaj aktualność: Giełda Pracy
2014-10-09

Seminarium

Program seminarium po kliknięciu na dole czytaj więcej.

Czytaj aktualność: Seminarium
2014-10-08

Informacja KFS

Szanowny Pracodawco!

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie pozyskał na rok 2014 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki mające na celu kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników w wieku 45 lat i więcej.
W ramach pozyskanych funduszy pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie w 100% ( w przypadku mikroprzedsiębiorcy ) lub w 80% ( w przypadku pozostałych pracodawców ):
kursów,
studiów podyplomowych,
egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia
ubezpieczenia NNW w związku z podjęciem kształcenia.
Maksymalna kwota przeznaczona na kształcenie 1 osoby wynosi 2.500,00 zł.
Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.
Przekazane pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą środki stanowią pomoc de minimis.
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do skorzystania ze środków, które umożliwią pracodawcom i pracownikom powyżej 45 roku życia podwyższenie, uzupełnienie lub nabycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na obecnym lub nowym stanowisku pracy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. urzędu lub pod numerem telefonu 71/3921891. Osoba do kontaktów – Iwona Engel z-ca dyrektora PUP.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o złożenie załączonego wniosku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie ul. Kamienna 10 (sekretariat)
w terminie do 24.10.2014 r.

Wniosek widoczny po kliknięciu więcej.

Czytaj aktualność: Informacja KFS
2014-09-30

Młodzi Gniewni

„MŁODZI GNIEWNI” W STRZELINIE

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha dnia 22.09.2014 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie zorganizował seminarium pn.: „HOSTEL dla MŁODYCH GNIEWNYCH czyli jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?”. Wśród zebranych osób znalazła się młodzież strzelińskiego LO, bezrobotni zarejestrowani w PUP Strzelin, pracownicy strzelińskiego PCPR-u z Panią Dyrektor Haliną Horodyską, pracownicy oraz podopieczni Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Górcu z Panią Dyrektor Agnieszką Tekielą oraz przedstawiciele GOPS-u w Wiązowie. Uroczystość otworzyli Pani Iwona Engel – Zastępca Dyrektora PUP Strzelin oraz Pan Grzegorz Kruszyński Wiceprezes Zarządu FEE. Seminarium poświęcono działaniom wspierającym młodych ludzi opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze, itp. W trakcie prezentacji „Młodzież kontra rynek pracy” Pani Iwona Engel zaznajomiła młodych ludzi uczestniczących w seminarium z tematyką bezrobocia, trudnościami związanymi z wejściem osób młodych na rynek pracy oraz formami pomocy skierowanymi do młodych. Pan Grzegorz Kruszyński przedstawił zgromadzonym wyniki testowania działalności „Hostelu” wraz z systemem wsparcia w ramach projektu innowacyjnego „Młodzi Gniewni”, który był realizowany na terenie Wałbrzycha z udziałem 12 młodych ludzi. „Hostel” to wynajęte mieszkania z zapleczem sanitarnym i pełnym wyposażeniem znajdujące się w odrębnych budynkach mieszkalnych. Mieszkający tam po opuszczeniu placówek „Młodzi Gniewni” przez 10 miesięcy mają możliwość trenowania nabytych umiejętności w warunkach samodzielnej egzystencji i samostanowienia o sobie przy opiece ze strony specjalistów (wsparcie psychospołeczne, wsparcie edukacyjne i zawodowe). Wałbrzyskie doświadczenie obrazuje, że skuteczność rozwiązań to nie tylko działania w ramach pojedynczego projektu, lecz wspólny wysiłek i współpraca wielu środowisk (samorządowców, pracodawców, lekarzy, wolontariuszy, itp.), tolerancja, wyrozumiałość i wymagania stawiane tak samo „Młodym Gniewnym” jak też ich opiekunom, wychowawcom i rodzicom. Warto zaznaczyć, że w ramach „Hostelu” każdy podopieczny ma swego mentora (opiekuna), który jako wolontariusz wspiera go i służy pomocą w każdej chwili. Podczas dyskusji zgromadzona młodzież zwróciła „dorosłym” uwagę na to, iż rolę mentora powinny pełnić także młode osoby, z tzw. środowisk bezproblemowych. Osoby te szybciej nawiążą nić porozumienia ze swoimi rówieśnikami i zaszczepią w nich dobre wzorce w myśl sentencji „z kim przystajesz takim się stajesz”.
Pomysł objęcia wsparciem „Młodych Gniewnych” na terenie Powiatu Strzelińskiego zyskał aprobatę zgromadzonych na seminarium. Czekamy na porozumienie w tym zakresie!

 

 

Czytaj aktualność: Młodzi Gniewni
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Strzelin pracownik magazynowy nie dotyczy od 2014-10-20
do 2014-10-22
Giełda Pracy Strzelin magazynier nie dotyczy od 2014-10-17
do 2014-10-23
Szkolenia Strzelin nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-31
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna > - strona