Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-02-23

Ogłoszenie KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie
od 23.02.2017 r. do 09.03.2017 r.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;*

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;**

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

*Aby skorzystać ze środków KFS w ramach PRIORYTETU 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie dzialalności kod PKD: (kliknij po szczegóły)

** Barometr zawodów 2017:

- powiat strzeliński (kliknij po szczegóły)

- województwo dolnośląskie (kliknij po szczegóły)

oraz:

- zawody deficytowe i nadwyżkowe – informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. (kliknij po szczegóły)

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

  • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  • egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

  • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,

  • ubezpieczenia NNW w związku z podjęciem kształcenia.

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie KFS
2017-02-17

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

PUP Strzelin zaprasza na spotkanie informacyjno- rekrutacyjne w dniu 06.03.2017 r. o godz.11:00 Klub Pracy pokój nr 9 I piętro organizowane przez PROMEDICA24 na stanowisko:

  • opiekun/ka osób starszych i/lub chorych na terenie Niemiec i Anglii.

Kandydaci powinni zabrać na spotkanie:

  • CV, dowód osobisty.

 

Czytaj aktualność: Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne
2017-02-16

Informacja dotycząca PIT-11 za 2016 r.

Informacja dotycząca PIT-11 za 2016 r.
oraz Rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2016 r.


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie ponownie zaprasza osoby, które w 2016 r. pobierały zasiłek dla bezrobotnych i/lub stypendium podlegające opodatkowaniu do odebrania PIT-11.

Ponadto tut. urząd zaprasza osoby bezrobotne, które w 2016 r. pobierały świadczenia do odebrania Rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2016 r.

Po odbiór ww. dokumentów zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie
przy ul. Kamiennej 10 – pokój nr 5.

 

Uwaga: PIT-11 nie przysługuje z tytułu pobierania stypendium z EFS, które nie podlega 

opodatkowaniu!

Czytaj aktualność: Informacja dotycząca PIT-11 za 2016 r.
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Szkolenia Strzelin nie dotyczy nie dotyczy od 2017-02-16
do 2017-12-31
< poprzednia 1 następna > - strona