Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-04-28

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie z dnia 19.04.2017 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania informujemy, 

dnia 02 maja 2017 r. (wtorek)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie będzie nieczynny,

natomiast dnia 06 maja 2017 r. (sobota) Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie

będzie otwarty w godzinach : od 7:30 do 15:30.

 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Czytaj aktualność: Informacja
2017-04-20

Ogłoszenie KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie
od 21.04.2017 r. do 12.05.2017 r.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;*

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;**

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

*Aby skorzystać ze środków KFS w ramach PRIORYTETU 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie dzialalności kod PKD: (kliknij po szczegóły)

** Barometr zawodów 2017:

- powiat strzeliński (kliknij po szczegóły)

- województwo dolnośląskie (kliknij po szczegóły)

oraz:

- zawody deficytowe i nadwyżkowe – informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. (kliknij po szczegóły)

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,

 • ubezpieczenia NNW w związku z podjęciem kształcenia.

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie KFS
2017-03-22

Rekrutacja do służby w Policji

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu prowadzi rekrutację do służby w Policji.

Więcej szczegółów

 

Czytaj aktualność: Rekrutacja do służby w Policji
2017-03-21

Punkty Informacyjne LGDG

Poszukujesz informacji?

na temat wsparcia finansowego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez Lokalną Grupę Działania Gromnik

JESTEŚ:

 • Osobą fizyczną
 • Przedsiębiorcą
 • Osobą prawną lub
 • Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

ZAINTERESOWANĄ WSPARCIEM w zakresie:

 • Podejmowania działalności gospodarczej
 • Rozwijania działalności gospodarczej
 • Podniesienia kompetencji indywidualnych i społecznych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych
 • Integracji i aktywizacji mieszkańców
 • Ochrony i zachowaniem materialnego dziedzictwa lokalnego
 • Zachowania niematerialnego dziedzictwa lokalnego
 • Rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
 • Promocji obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne oraz kulturowe
 • Promocji lokalnych produktów oraz usług

Odwiedź w swojej gminie Punkt Informacyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik

WYKAZ AKTUALNYCH DYŻURÓW INFORMACYJNYCH:

GMINA WIĄZÓW (28.03.2017) 10:00 – 13:00 Urząd Gminy, izba muzealna

GMINA STRZELIN (28.03.2017) 14:30 – 17:30 Urząd Miasta i Gminy, sala nr 16

GMINA KONDRATOWICE (29.03.2017) 09:00 – 12:00 Urząd Gminy, sala konferencyjna

GMINA BORÓW (29.03.2017) 13:30 – 16:30 Urząd Gminy, sala konferencyjna

GMINA PRZEWORNO (30.03.2017) 10:00 – 13:00 Urząd Gminy, sala nr 11

W Punkcie Informacyjnym można otrzymać informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej (LSR), przewidywanego harmonogramu naborów wniosków oraz działań Stowarzyszenia zaplanowanych w bieżącym okresie programowania. Na pytania zainteresowanych osób odpowiadać będą pracownicy Stowarzyszenia. W Punkcie Informacyjnym będzie można zapoznać się z aktualnymi rozporządzeniami, wytycznymi lub innymi dokumentami dotyczącymi nowej perspektywy finansowej.

ZAPRASZAMY!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik,

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj aktualność: Punkty Informacyjne LGDG
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Szkolenia Strzelin nie dotyczy nie dotyczy od 2017-02-16
do 2017-12-31
< poprzednia 1 następna > - strona