Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-05-25

PO WER pierwsze umowy podpisane.

Blisko 22 miliony złotych otrzymało osiem powiatowych urzędów pracy na Dolnym Śląsku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Na tym nie koniec. Dolnośląską oficjalną inaugurację PO WER zaplanowano już na najbliższy wtorek, 26 maja.

To pierwsze środki na Dolnym Śląsku rozdysponowane w ramach nowej perspektywy unijnej. Na działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe - tylko na ten rok przeznaczono blisko 60 mln zł.

W piątek, 22 maja dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Górze, Lubaniu, Strzelinie i Oławie podpisali umowy pozwalające na uruchomienie środków. Instytucje te otrzymają łącznie 21,8 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wiele działań, a trafić mogą do osób, które mają mniej niż 30 lat.

To są osoby, które pozostają bez pracy, nie uczą się i nie korzystają ze szkoleń. Projekt polega na tym, że młodym Dolnoślązakom zostanie zaproponowana dobrej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Pomoc będzie kierowana indywidualnie, a uczestnicy projektu mogą liczyć na kompleksową aktywizację zawodową - nową pracę – wylicza Monika Kwil-Skrzypińska, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Według planu w 2015 r. w ramach działania 1.1 PO WER objętych zostanie 5,6 tys. młodych, bezrobotnych Dolnoślązaków. Projekty będą realizowane przez 26 powiatowych urzędów pracy. Kolejne umowy zostaną podpisane do końca maja.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie podpisał umowę na kwotę 1,17 mln zł.

Czytaj aktualność: PO WER pierwsze umowy podpisane.
2015-05-21

KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie posiada nadal środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mające na celu kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników w wieku 45 lat i więcej.

W ramach KFS pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie w 100% (w przypadku mikroprzedsiębiorcy oraz pracodawcy zatrudniającego do 10 osób) lub w80% (w przypadku pozostałych pracodawców):

 • kursów,
 • studiów podyplomowych,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia
 • ubezpieczenia NNW w związku z podjęciem kształcenia.

Kwota na 1 osobę nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

O środki z KFS mogą wnioskować wszyscy pracodawcy tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Nie ma znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony, a także czy na pełny etat czy tylko na część etatu.

Przekazane pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą środki stanowią pomoc de minimis.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do skorzystania ze środków, które umożliwią pracodawcomipracownikom powyżej 45 roku życia podwyższenie, uzupełnienie lub nabycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na obecnym lub nowym stanowisku pracy. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku. Decyduje kolejność składanych wniosków.

Wnioski do pobrania w urzędzie pokój nr 13 lub na stronie internetowej www.pupstrzelin.pl w zakładce

Dla Pracodawców i Przedsiębiorców / Dokumenty do pobrania / Krajowy Fundusz SzkoleniowySzczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub pod numerem telefonu 71/3921981 wew. 37. 

Osoba do kontaktów – Edyta Grochalska - Specjalista ds. rozwoju zawodowego.

 

Czytaj aktualność: KFS
2015-05-21

PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że posiada środki z PFRON w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na 1 dotację na podjęcie działalności gospodarczej.

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy nie będące w zatrudnieniu, zainteresowane tą formą aktywizacji do kontaktu z doradcą klienta.

Szczegółowe informacje można również uzyskać w siedzibie urzędu – pokój nr 5

tel. 71 39 21 981 wew.27

Czytaj aktualność: PFRON
2015-05-14

WKU

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie przypomina wszystkim zainteresowanym o punkcie konsultacyjnym WKU we Wrocławiu w ramach akcji „Przyjazny Urząd”, który mieści się w tut. urzędzie w pokoju nr 8 w godzinach: 10:30 – 11:15 w niżej wymienionych terminach: 16 czerwca 2015 r.                                          18 sierpnia 2015 r.                  13 października 2015 r.   15 grudnia 2015 r.

Czytaj aktualność: WKU
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Prace interwencyjne Strzelin Ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków nie dotyczy od 2015-02-10
do 2015-12-31
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Strzelin Ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków nie dotyczy od 2015-02-10
do 2015-12-31
Bon zatrudnieniowy Strzelin Ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków nie dotyczy od 2015-02-10
do 2015-12-31
Bon szkoleniowy Strzelin Ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków nie dotyczy od 2015-02-10
do 2015-12-31
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób, które ukończyły 50 rok życia Strzelin Ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków nie dotyczy od 2015-02-10
do 2015-12-31
< poprzednia 1 następna > - strona