Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-12-12

Darmowe szkolenia ECDL

2014-12-12

Postaw na swój biznes!

2014-12-04

Seminarium 5i - relacja

W dniu 26.11.2014 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie odbyło się seminarium „Centrum 5i czyli skuteczna integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”. Seminarium zostało zorganizowane z inicjatywy Anny Horodyskiej Dyrektora PUP w Strzelinie i Marioli Kruszyńskiej Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha. Uczestników powitała Iwona Engel Zastępca Dyrektora PUP w Strzelinie oraz Aleksander Słychan przedstawiciel FEE.
Spotkanie skierowane było do osób niepełnosprawnych oraz instytucji chcących zapoznać się z nowoczesnymi i skutecznymi metodami integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Sytuację osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Strzelinie i dane nt. lokalnego rynku pracy przedstawiła Iwona Engel. Wskazała, że PUP w Strzelinie aktywizuje osoby niepełnosprawne przy pomocy środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaznaczyła, że środki PFRON były przeznaczane na szkolenia dla osób niepełnosprawnych, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na stworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach doposażenia stanowiska pracy. Ponadto tut. urząd realizuje program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych „JUNIOR”, w ramach którego na przestrzeni ostatnich 4 lat 24 osoby do 27 roku życia zostały skierowane na 6 miesięczny staż. W ramach tego projektu oprócz stypendium uczestnicy otrzymywali świadczenie w wysokości 300-400 zł/m-c na rehabilitację zawodową oraz korzystali z pomocy doradcy zawodowego, monitorującego przebieg stażu i służącego im pomocą. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie realizuje także projekt konkursowy „Bliżej do zatrudnienia”, w ramach którego 48 osób niepełnosprawnych skorzystało z trzytygodniowego szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz 6-cio miesięcznego stażu zakończonego w większości przypadków zatrudnieniem na okres min. 3 miesięcy...

Czytaj aktualność: Seminarium 5i - relacja
2014-09-18

Wnioski wyposażenie.doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie zaprasza Pracodawców do składania wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:

  • bezrobotnych do 30 roku życia,
  • bezrobotnych długotrwale,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub 
  • co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • bezrobotnych niepełnosprawnych,

w terminie do dnia 03.10.2014r.

Wnioski do pobrania w siedzibie urzędu pokój nr 5 lub na stronie internetowej
www.pupstrzelin.pl w zakładce dla Pracodawców i Przedsiębiorców / Dokumenty do pobrania / Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 39 21 981 wew. 27

Czytaj aktualność: Wnioski wyposażenie.doposażenie stanowiska pracy
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Szkolenia Strzelin nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-31
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna > - strona