Ośrodki Miejskiej Pomocy Społecznej (MOPS) są bardzo ważną częścią polskiego systemu pomocy społecznej. Działają w każdej gminie i mają za zadanie udzielać wsparcia wszystkim, którzy znajdują się aktualnie w trudnej sytuacji życiowej. Osoby zatrudnione w miejskich ośrodkach pomocy społecznej zajmują się głównie takimi problemami jak: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, marginalizacja. Pracownicy MOPSów pełnią funkcje publiczne w państwie. Są pracownikami samorządowymi i warunki ich zatrudniania reguluję osobne ustawy i rozporządzenia.  Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej to głównie pracownicy socjalni, ale również księgowi, czy referenci w działach konkretnych świadczeń. Uważasz, że to praca dla ciebie? Już dzisiaj napisz dobry list motywacyjny i profesjonalne CV.

Praca w MOPSach rzadko bywa doceniana ale jest bardzo potrzebna, tym bardziej, że nie każdy jest ją w stanie wykonywać. Klienci ośrodków przeważnie bywają trudni, ale nagle zdarza się jakiś mały sukces, np. ktoś podejmie pracę, skończy kurs kwalifikacyjny, podejmie wyższe studia itp. i dla tych chwil warto czekać. Ogłoszenia w sprawie wolnych stanowisk pracowników MOPS najczęściej znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej ośrodków. Jeśli tylko spełniasz podstawowe kryteria kwalifikacyjne, śmiało pisz list motywacyjny i CV i próbuj swoich sił w procesie rekrutacyjnym. Pamiętaj, pozytywne nastawienie to połowa sukcesu.

Jeśli interesuje cię praca z ludźmi i posiadasz odpowiednie predyspozycje, śmiało zacznij pisać podanie o pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Podanie może być dołączone do CV w miejsce listu motywacyjnego lub złożone jako odrębny dokument.

Co powinien zawierać list motywacyjny kandydata starającego się o posadę w MOPSie?

  1. CV koniecznie wpisz swoje wykształcenie, kursy i szkolenia, jakie ukończyłeś.
  2. Jaki powinien być pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej? Powinien być wrażliwy ale nie kierować się tylko uczuciami, współczujący ale kompetentny, nieustępliwy, energiczny i znać przepisy na tyle dobrze aby je sprawnie dostosowywać do potrzeby chwili.  Najważniejsze, że powinien być  bardzo cierpliwy i potrafić współpracować w zespole. Zamieść te cechy w liście motywacyjnym.
  3. Podanie o pracę to prośba o przyznanie konkretnego etatu. Jest krótkim dokumentem, dołączanym do naszej teczki osobowej. Zawieramy w nim krótkie, konkretne informacje. Charakterystyczne zwroty w podaniu dla pracownika OPS: „Zwracam się z prośbą/Proszę o przyjęcie mnie na stanowisko pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie”. „Spełniam wszystkie wymagania formalne na stanowisko”. „Cechuje mnie cierpliwość, odporność na stres, potrafię współpracować pod presją czasu”. Na koniec nie można zapomnieć o zdaniu: „Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby” czy: „Zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie mojego podania”, „Dziękuję za poświęcony czas”, „Z wyrazami szacunku/Z poważaniem”.
  4. Po podpisie wymieniamy dołączone do podania dokumenty: CVkwestionariusz osobowy oraz inne wymienione w ogłoszeniu.
  5. Zanim wyślesz dokumenty aplikacyjne, koniecznie sprawdź je pod względem poprawności ortograficznej i stylistycznej.

Zastosuj się do powyższych wskazówek a zobaczysz, że szukanie pracy stanie się o wiele łatwiejsze i …przyjemniejsze.

Opublikowany przez Mariusz Bachrynowski

Mariusz Bachrynowski od lat zajmuje się rekrutacją dla firm z obszaru IT i nowych technologii. Absolwent socjologii na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzieli się na łamach serwisu pupstrzelin.pl