Osoby pracujące w Izbie Celnej są częścią Ministerstwa Finansów. Wypełniają zadania z ustawy o Służbie Celnej, do których należy m.in. pobieranie wszelkich opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, nadzór podatkowy, wymiar i pobór akcyzy oraz co najważniejsze realizacja polityki celnej naszego kraju i Unii Europejskiej. Aby podjąć pracę w jednej z 16 Izb Celnych w Polsce, należy odpowiedzieć na ogłoszenie o naborze, umieszczanym na stronach internetowych wybranych Izb Celnych. Dzięki naszemu poradnikowi dowiesz się, co powinien  zawierać list motywacyjny  oraz podanie o pracę w Izbie Celnej.

Jak na każde stanowisko w administracji państwowej tak i tutaj, od kandydatów wymaga się przede wszystkim odpowiednich predyspozycji, dokładnej znajomości przepisów prawa oraz ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane obowiązki i podejmowane decyzje oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

Rekrutacja do pracy w Izbie Celnej odbywa się na zasadzie konkursu, dlatego najpierw uważnie przeczytaj wymagania formalne na aplikowane stanowisko. Jeśli je spełniasz, weź głęboki oddech i do dzieła. Jeśli zależy Ci na podjęciu tego stanowiska, dokładnie przygotuj podanie, CV i list motywacyjny. Poniższe punkty ułatwią ci to zadanie.

Podanie o przyjęcie na służbę w Izbie Celnej

  1. podaniu umieść datę, miejscowość, twoje dane teleadresowe oraz adres wybranej Izby Celnej w odpowiednich miejscach, wyśrodkuj wyraz „Podanie”. Charakterystyczne zwroty w podaniu o pracę w Izbie Celnej.
  2. Ostatnimi elementami są: własnoręczny podpis oraz załączniki. Przeważnie są to: kserokopie dyplomu ukończonych studiów i kursów, dokumentu tożsamości oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o niekaralności.
  3. CV. Tutaj koniecznie wpisz swoje wykształcenie, kursy i szkolenia, jakie ukończyłeś. Przy opisywaniu doświadczenia zawodowego, skup się szczególnie na tych stanowiskach, które są pokrewne do tego na którym chcesz pracować w Izbie Celnej.
  4. Przy liście motywacyjnym pamiętaj o wyszczególnieniu znajomości języków obcych (najlepiej co najmniej dwóch), zainteresowania sztukami walki lub innymi aktywnościami fizycznymi oraz jak przy każdej pracy z ludźmi takich cech charakteru jak: komunikatywność, odporność na stres oraz zdolność do współpracy w zespole.  Zwróć uwagę na te umiejętności i kwalifikacje, które są zgodne z ogłoszonymi warunkami formalnymi.
  5. Na koniec przeczytaj raz jeszcze stworzone podanielist motywacyjny oraz życiorys. Pamiętaj, że szata graficzna i estetyczny wygląd jest bardzo ważny w tego typu dokumentach. Sprawdź je pod względem językowymi stylistycznym, następnie wydrukuj i podpisz.

Dzięki naszym wskazówkom, napiszesz profesjonalne podanie o pracę w Izbie Celnej i twoje szanse na objęcie dobrego stanowiska istotnie wzrosną.

Opublikowany przez Mariusz Bachrynowski

Mariusz Bachrynowski od lat zajmuje się rekrutacją dla firm z obszaru IT i nowych technologii. Absolwent socjologii na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzieli się na łamach serwisu pupstrzelin.pl