Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
RSS Feed 493
Poradniki 949
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 22414
Kalkulatory 6403
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3014
Przyznanie statusu bezrobotnego 2389
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1965
Utrata statusu bezrobotnego i poszukującego pracy 4420
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy 5999
Rejestracja przez Internet 3596
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2071
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4612
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2955
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2004
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2785
Prawa bezrobotnych 2348
Prawa poszukujących pracy 1591
Obowiązki bezrobotnych 2333
Obowiązki poszukujących pracy 1906
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4971
Pośrednictwo pracy krajowe 3826
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1831
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2473
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2275
Klub pracy 5695
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5444
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2136
Staże 3649
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 5853
Zasiłek dla bezrobotnych 6248
Dodatek aktywizacyjny 4377
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10449
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2612
Bon stażowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 3370
Bon zatrudnieniowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 4458
Bon szkoleniowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 6200
Bon na zasiedlenie 1768
Stypendium ze środków Funduszu Pracy z tytułu podjęcia nauki 2845
Dokumenty do pobrania 7788
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17838
Zgłoszenie oferty pracy 4022
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2804
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2430
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2401
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3341
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1670
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1720
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5500
Pośrednictwo pracy krajowe 1772
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2017
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1555
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3970
Krajowy fundusz szkoleniowy 8841
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2447
Staże 12744
Prace interwencyjne 6927
Roboty publiczne 4903
Prace społecznie użyteczne 2249
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5980
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2971
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1714
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4323
Zwolnienia grupowe 2092
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku zycia 3549
Bon stażowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 2801
Bon zatrudnieniowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 3712
Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r. z. 5184
Grant na telepracę 1372
Świadczenie aktywizacyjne 1168
Trójstronna umowa szkoleniowa 1492
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2118
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu (inne niż koszty adaptacji) 3859
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2298
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2609
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1941
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1945
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1732
Tryb postępowania 1979
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1359
Wymagane dokumenty 2444
Opłaty 1576
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2158
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1966
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1467
Dokumenty do pobrania 13112
Klasyfikacja zawodów 2543
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2078
Kontakt do urzędu pracy 28611
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2783
Programy 2716
Jarmark Produktu Lokalnego 2057
Program specjalny "Nowe Horyzonty" 2709
Program specjalny "Postaw na działanie" 2424
Analizy i statystyki 5621
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3279
Statystyka, stopa bezrobocia 5685
Barometr zawodów 1334
Projekty UE 7071
2015 874
RPO WD 935
PO WER 881
2016 1177
RPO WD 1171
PO WER 1199
2017 324
RPO WD 323
PO WER 273
Przydatne linki 2634
Praca w PUP 1819
Aktualne 1452
Zakończone 1854
Ogłoszenie nr 1-2017 59
Ogłoszenie nr 1/2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. programów 788
Stanowisko ds. Staży - Referent 3948
Stanowisko do spraw Informatyki i statystyki 1616
Dokumenty do pobrania 4752
Informator Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie 3850
Instrukcja korzystania z BIP 1634
Redakcja strony 1901
Plan zamówień publicznych 638