Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
RSS Feed 408
Poradniki 840
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 21616
Kalkulatory 6292
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2893
Przyznanie statusu bezrobotnego 2300
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1883
Utrata statusu bezrobotnego i poszukującego pracy 4301
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy 5734
Rejestracja przez Internet 3419
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1992
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4511
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2860
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1942
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2659
Prawa bezrobotnych 2246
Prawa poszukujących pracy 1514
Obowiązki bezrobotnych 2210
Obowiązki poszukujących pracy 1838
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4818
Pośrednictwo pracy krajowe 3749
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1752
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2386
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2184
Klub pracy 5461
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5282
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2043
Staże 3554
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 5660
Zasiłek dla bezrobotnych 6058
Dodatek aktywizacyjny 4289
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2545
Bon stażowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 3277
Bon zatrudnieniowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 4301
Bon szkoleniowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 5998
Bon na zasiedlenie 1642
Stypendium ze środków Funduszu Pracy z tytułu podjęcia nauki 2734
Dokumenty do pobrania 7459
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17248
Zgłoszenie oferty pracy 3867
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2701
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2327
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2249
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3263
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1610
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1667
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5291
Pośrednictwo pracy krajowe 1694
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1952
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1498
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3881
Krajowy fundusz szkoleniowy 8572
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2332
Staże 12433
Prace interwencyjne 6703
Roboty publiczne 4808
Prace społecznie użyteczne 2176
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5782
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2825
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1650
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4202
Zwolnienia grupowe 2023
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku zycia 3422
Bon stażowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 2649
Bon zatrudnieniowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 3623
Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r. z. 5026
Grant na telepracę 1300
Świadczenie aktywizacyjne 1074
Trójstronna umowa szkoleniowa 1420
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2036
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu (inne niż koszty adaptacji) 3788
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2248
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2542
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1859
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1881
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1668
Tryb postępowania 1910
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1299
Wymagane dokumenty 2379
Opłaty 1502
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2092
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1859
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1418
Dokumenty do pobrania 12694
Klasyfikacja zawodów 2457
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2017
Kontakt do urzędu pracy 27851
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2733
Programy 2626
Jarmark Produktu Lokalnego 1988
Program specjalny "Nowe Horyzonty" 2575
Program specjalny "Postaw na działanie" 2296
Analizy i statystyki 5466
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3171
Statystyka, stopa bezrobocia 5490
Barometr zawodów 1228
Projekty UE 6848
2015 789
RPO WD 844
PO WER 808
2016 1099
RPO WD 1059
PO WER 1121
2017 195
RPO WD 184
PO WER 166
Przydatne linki 2558
Praca w PUP 1753
Aktualne 1382
Ogłoszenie nr 1-2017 4
Zakończone 1789
Ogłoszenie nr 1/2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. programów 737
Stanowisko ds. Staży - Referent 3893
Stanowisko do spraw Informatyki i statystyki 1555
Dokumenty do pobrania 4660
Informator Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie 3710
Instrukcja korzystania z BIP 1573
Redakcja strony 1837
Plan zamówień publicznych 559