Dyrekcja

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Ewidencji, Świadczeń i Rejestracji

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Instrumentów i Usług Rynku Pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa

Samodzielne stanowiska