Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon na zasiedlenie
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie będzie mogła otrzymać osoba bezrobotna do 30 roku życia, która zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, przy czym niezbędne jest spełnienie warunku dotyczącego miejscowości, w której zamieszka bezrobotny w związku z podjęciem nowej pracy lub działalności gospodarczej.

Bon na zasiedlenie przyznawany jest na wniosek bezrobotnego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku kończy się zawarciem umowy pomiędzy starostą i bezrobotnym.

Termin wypłaty środków powinien nastąpić niezwłocznie po dacie otrzymania przez bezrobotnego bonu na zasiedlenie. Dzień otrzymania bonu wyznacza rozpoczęcie okresu, w którym bezrobotny jest zobowiązany do podjęcia wynikających z przepisów czynności tj. dostarczenie dokumentów potwierdzających podjęcie pracy lub działalności gospodarczej oraz udokumentowanie wymaganego okresu pozostawania w zatrudnieniu lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość środków przyznanych w ramach bonu, nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Starosta określając wysokość środków przyznanych w ramach bonu na zasiedlenie może uwzględniać np.:

  • sytuację na lokalnym rynku pracy,

  • indywidualne potrzeby bezrobotnego,

  • uzasadnienie wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Po otrzymaniu bonu na zasiedlenie bezrobotny zmienia miejsce zamieszkania w związku
z podjęciem
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Miejscowość, w której zamieszka musi być oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie.

Praca lub działalność gospodarcza powinny być wykonywane w okresie 8 miesięcy przez łączny okres co najmniej 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców. Przy czym z tytułu ich wykonywania bezrobotny będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym.

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie musi podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w terminie 30 dni od dnia otrzymania bonu.

 

 

Strona dodana przez: Paweł Mika (2015-04-08 09:32:21)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2016-09-19 10:14:27)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Załącznik nr 1 do wniosku (.pdf 119.71kb) 2016-03-08 119.71kb Plik: Załącznik nr 1 do wniosku.pdf (119.71kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 2 do wniosku (.pdf 102.91kb) 2016-03-08 102.91kb Plik: Załącznik nr 2 do wniosku.pdf (102.91kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/195