Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dodatek aktywizacyjny
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny

 • Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:
  • w wyniku skierowania przez PUP podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość dodatku aktywizacyjnego stanowi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie więcej jednak niż 50% zasiłku ( tj. 358,50 zł ) przez okres, w jakim przysługiwałby zasiłek.
  • z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową- wysokość dodatku aktywizacyjnego wynosi 50% zasiłku ( tj. 358,50 zł ) przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
 • Dodatek aktywizacyjny przyznaje się po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia od dnia złożenia wniosku.
 • Prawo do dodatku aktywizacyjnego wygasa z dniem zaprzestania wykonywania pracy
 • Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:
  • skierowania bezrobotnego przez PUP do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane
  • podjęcia przez bezrobotnego z własnej winy inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny
  • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2017-08-08 14:27:44)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (.pdf 161.48kb) 2017-08-08 161.48kb Plik: Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.pdf (161.48kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/80