Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

W związku z funkcjonowaniem uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemców, opartej na przepisach § 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2011r. Nr 115, poz. 919) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało nowy wzór oświadczenia oraz wzór pouczenia prawnego dla podmiotu zamierzającego powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

O procedurze

Uprawnienia do wykonywania pracy na zasadach określonych w § 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2011r. Nr 115, poz. 919) mogą starać się obywatele: Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

Tok postępowania

Wzór oświadczenia oraz pouczenia prawnego można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Pracy w Strzelinie lub pobrać ze strony internetowej tut. Urzędu (www.pupstrzelin.pl).
  • Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osób z ww. krajów winien przedłożyć w tut. Urzędzie wypełniony formularz oświadczenia wraz z pouczeniem prawnym.
  • Na złożonych dokumentach Urząd Pracy potwierdza przyjęcie zgłoszenia i wpis do rejestru.
  • Oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi, w celu przedłożenia w placówce dyplomatyczno - konsularnej w miejscu stałego zamieszkania cudzoziemca, natomiast kopia zarejestrowanego oświadczenia pozostaje w Urzędzie Pracy.
  • Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia cudzoziemców na które złożył oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, zgodnie zobowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.
  • Oświadczenia muszą być wypełnione czytelnie.
  • Oryginał zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy wydawany jest pracodawcy w tym samym dniu.

Kontakt

Pokój nr: 8   Telefon:  71 39 21 981 wew 26
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:15:39)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2015-05-11 09:47:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-z-ue-i-eog/127