Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne to instrument wsparcia dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie osobę bezrobotną.

Kto może otrzymać refundację?

O dofinansowanie zatrudnienia w formie jednorazowej refundacji składek na ubezpieczenie społeczne może się ubiegać każdy pracodawca, jeżeli:

■ zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz

■ po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Wysokość pomocy finansowej z PUP:

Do 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia w/w warunków.

Koszt pracodawcy:

Pracodawca ponosi całość kosztów związanych z wypłatą pracownikowi wynagrodzenia z pochodnymi.

Kogo należy zatrudnić, aby móc ubiegać się refundację składki na ubezpieczenie społeczne?

Skierowanie do podjęcia zatrudnienia objętego jednorazową refundacją składek na ubezpieczenie społeczne może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy.

Wniosek o przyznanie jednorazowej refundacji składek ZUS na ubezpieczenie społeczne należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy zanim zatrudni się osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z urzędem pracy, określającej warunki refundacji, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Wsparcie przyznane pracodawcy stanowi pomoc de minimis.

Kontakt:

Pokój nr: 12 Telefon: 71 39 21 981 wew 37

 

 
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:11:31)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2015-03-30 11:56:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/jednorazowa-refundacja-kosztow-z-tyt-skladek-zus/119