Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Pośrednictwo pracy krajowe
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

Zgłaszanie ofert pracy

Prawa i obowiązki pracodawcy

  • Pracodawca ma prawo do bezpłatnego pośrednictwa pracy.
  • Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
  • Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do publicznej wiadomości informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby nie zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
  • Zadania w zakresie upowszechniania ofert pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od pracodawcy.
  • Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie pracy i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

W razie potrzeby urząd może zorganizować dla pracodawcy:

  • Giełdę pracy – stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą ilością kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. PUP – dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy. Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę pracy i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Z reguły z dużej grupy wybiera najpierw mniej liczną grupę, a następnie po kolejnej turze rozmów ostatecznie zdecydować kogo zatrudni.
  • Targi pracy- spotkania trwające jeden lub dwa dni, podczas których informacje o wszelkich proponowanych miejscach pracy są dostępne w jednym miejscu. PUP wspólnie z pracodawcami organizuje miejsca targów, rozpowszechnia informacje o targach .

Odmowa przyjęcia oferty

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

  • Zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
  • W okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.
Powiatowy urząd pracy udziela pracodawcom na jego wniosek pomocy:
W doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy;

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i innym poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Rejestry agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych

Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia można znaleźć na stronie www.kraz.praca.gov.pl
Rejestr instytucji szkoleniowych znajduje się na stronie www.ris.praca.gov.pl

Kontakt w sprawie krajowego pośrednictwa pracy: 

Pokój nr: Sala  Telefon: 71 39 21 981 wew 33

 

 
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:03:30)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2014-06-03 08:03:36)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/106