Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku zycia
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku zycia

Refundacja składek ZUS to instrument wsparcia dla pracodawców, którzy zatrudnią na 18 miesięcy skierowaną przez urząd pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia, podejmującą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Korzyści dla pracodawcy:

  • refundacja kosztów poniesionych na składki ZUS do 12 miesięcy,

  • wysokość refundacji: maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Obowiązki pracodawcy:

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy, po zakończonym okresu refundacji pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.

Termin zwrotu: 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

Wysokość zwracanych kwot refundacji zależy od okresu utrzymania młodego człowieka w zatrudnieniu:

  • jeśli pracodawca rozwiąże umowę o prace w trakcie trwania refundacji lub nie wywiąże się z warunku dalszego zatrudnienia po okresie refundacji, zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymiod całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszej refundacji,

Termin zwrotu: 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu

  • pracodawca, który utrzyma zatrudnienie przez okres przysługiwania refundacji oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji, zobowiązany będzie do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanych środków wraz z odsetkami.

Jeżeli w trakcie okresu objętego refundacją lub przed upływem okresu dalszego zatrudnienia (tj. 6 miesięcy) nastąpi:

  • rozwiązanie umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

  • rozwiązanie ze skierowanym bezrobotnym umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy ( tj. z winy bezrobotnego ),

  • wygaśnięcie stosunku pracy skierowanego bezrobotnego

wówczas Powiatowy Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Pracodawca, który odmawia przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami. Wysokość należności nalicza się od dnia wypłaty pierwszej refundacji.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Wniosek o przyznanie refundacji składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30 r.ż. należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy zanim zatrudni się osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z urzędem pracy, określającej warunki refundacji, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Wsparcie przyznane pracodawcy stanowi pomoc de minimis.

Kontakt:

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 39 21 981 wew. 37

 

 

Strona dodana przez: Paweł Mika (2015-03-30 12:05:07)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/refundacja-skladek-zus-za-zatrudnienie-bezrobotnych-do-30-roku-zycia/192