Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » 2017 » RPO WD
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

RPO WD

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt

Aktywizacja osób od 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie strzelińskim w 2017 r.”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Okres realizacji:01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim.

Projekt skierowany jest do149 osób bezrobotnych od 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracyzarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie, dla których ustalony został I lub II profil pomocy.

Planowane efekty:

  • Objęcie 149 osób bezrobotnych usługą pośrednictwa pracy i / lub poradnictwa zawodowego,

  • Skierowanie 76 osób bezrobotnych do odbywania stażu u pracodawcy,

  • Skierowanie 33 osób bezrobotnych na szkolenia indywidualne lub grupowe,

  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób bezrobotnych.

  • Skierowanie 20 osób bezrobotnych na prace interwencyjne.

Wartość projektu: 1 234 645,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

  • 1 049 448,00 zł - 85% poziom wkładu Unii Europejskiej.

  • 185 197,00 zł - 15% krajowy wkład publiczny.

 

Strona dodana przez: Paweł Mika (2017-05-23 14:07:11)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/rpo-wd/216