Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium ze środków Funduszu Pracy z tytułu podjęcia nauki
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Stypendium ze środków Funduszu Pracy z tytułu podjęcia nauki

Jeżeli jesteś bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych (czyli nie posiadasz kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu – poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu) i w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP podjąłeś dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium z tytułu kontynuowania nauki.

W jakiej wysokości przysługuje stypendium?

Wysokość stypendium wynosi 100% kwoty zasiłku miesięcznie.
Wyjątek: w przypadku podjęcia przez Ciebie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przysługuje Ci stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Podstawą wypłaty stypendium jest składane przez Ciebie w PUP zaświadczenie stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.

Jak długo stypendium może być wypłacane?

Stypendium wypłacane jest przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Kiedy stypendium nie przysługuje?

Stypendium nie przysługuje jeżeli:

  1. przekroczysz wysokość dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, przy czym do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium,
  2. przerwiesz naukę.

Jeżeli utracisz statusu osoby bezrobotnej na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrujesz się w PUP jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, będzie Ci przysługiwało stypendium na czas skrócony o okres pobierania stypendium przed utratą statusu bezrobotnego.

Strona dodana przez: Paweł Mika (2015-06-17 09:04:49)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2017-06-13 12:54:55)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek - stypendium (.pdf 189.22kB) 2017-06-13 189.22kB Plik: Wniosek - stypendium.pdf (189.22kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/stypendium-ze-srodkow-funduszu-pracy-z-tytulu-podjecia-nauki/196