Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Trójstronna umowa szkoleniowa
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Trójstronna umowa szkoleniowa

Trójstronna umowa szkoleniowa - to umowa zawarta pomiędzy starostą (w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie), pracodawcą i instytucją szkoleniową, dotycząca sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych, wskazanego przez pracodawcę. Szkolenie powinno być dostosowane do potrzeb pracodawcy, który w ramach wsparcia zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym szkoleniu.

Kto może ubiegać się o podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej?

O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej może ubiegać się pracodawca lub przedsiębiorca, który zamierza zatrudnić skierowane przez urząd pracy osoby bezrobotne, oddelegowane na szkolenie na podstawie w/w umowy.

Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb, składa w urzędzie pracy odpowiedni wniosek.

Do wniosku pracodawca dołącza zobowiązanie do zatrudnienia osoby bezrobotnej skierowanej na szkolenie, na okres co najmniej 6 miesięcy, w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie zawiera z wnioskodawcą i jednostką szkoleniową trójstronną umowę o sfinansowanie kosztów szkolenia. W umowie urząd pracy zobowiązuje się do skierowania na szkolenie i sfinansowanie kosztów szkolenia określonej liczby osób bezrobotnych. Natomiast pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu szkolenia, a instytucja szkoleniowa - do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wymogami określonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie i pracodawcę.

Instytucja szkoleniowa jest wyłaniana przez urząd pracy w oparciu o wskazane przez pracodawcę informacje dotyczące:

  • zakresu umiejętności i kwalifikacji wymaganych do uzyskania przez bezrobotnego w wyniku szkolenia,

  • terminu i miejsca szkolenia.

Pracodawca ma wpływ na dobór instytucji szkoleniowej, na dostosowanie programu i warunków przeprowadzenia szkolenia, ma także możliwość zorganizowania zajęć praktycznych w zakładzie pracy oraz wybór kandydatów na szkolenie. Dodatkowo może na bieżąco monitorować przebieg szkolenia i dokonywać oceny postępów uczestników szkolenia oraz uczestniczyć w egzaminie końcowym.

Wsparcie przyznane pracodawcy na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc de minimis.

Kontakt:

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 39 21 981 wew. 27

 

Strona dodana przez: Paweł Mika (2015-03-30 12:17:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/trojstronna-umowa-szkoleniowa/194