Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r. z.
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r. z.

Kogo należy zatrudnić, aby otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia?

Dofinansowanie może być przyznane za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Bezrobotny ten powinien posiadać wymagane przez pracodawcę kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na proponowanym przez pracodawcę stanowisku.

 Okres dofinansowania wynagrodzenia:

  • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat

  • 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie wynagrodzenia wynosi maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

 Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną?

Pracodawcy lub przedsiębiorcy zobowiązani są zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres wskazany umową, tzn. na:

  • minimum 18 miesięcy (12 miesięcy dofinansowania wynagrodzenia + minimum 6 miesięcy dalszego zatrudnienia) – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat

  • minimum 36 miesięcy (24 miesiące dofinansowania wynagrodzenia + 12 miesięcy dalszego zatrudnienia) – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego powyżej 60 r.ż.

Zwrot dofinansowania:

  1. w przypadku niewywiązania się z zatrudnienia bezrobotnego lub nieutrzymania jego zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia – pracodawca lub przedsiębiorca zwraca wszystkie otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania. Termin zwrotu: 30 dni od dnia otrzymania wezwania urzędu.
  2. w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu dalszego zatrudnienia po zakończonym dofinansowaniu - pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanych środków wraz z odsetkami, w terminie 30 dni od doręczeni wezwania urzędu.

Termin zwrotu: 30 dni od dnia otrzymania wezwania urzędu.

 Jeżeli w trakcie okresu objętego dofinansowaniem lub przed upływem okresu dalszego zatrudnienia (tj. odpowiednio 6 lub 12 miesięcy) nastąpi:

  • rozwiązanie umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,

  • rozwiązanie ze skierowanym bezrobotnym umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy

( tj. z winy bezrobotnego ),

  • wygaśnięcie stosunku pracy skierowanego bezrobotnego (w tym przejście na emeryturę)

 - wówczas Powiatowy Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia, jeżeli urząd w sytuacji braku odpowiedniego kandydata nie skieruje bezrobotnego.

 Wniosek o przyznanie dofinansowania za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 r.ż. należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy zanim zatrudni się osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z urzędem pracy, określającej warunki refundacji, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

 Wsparcie przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis.

Kontakt:

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 39 21 981 wew. 37

Strona dodana przez: Paweł Mika (2014-07-16 15:11:35)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2017-06-28 13:11:16)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/wniosek-o-dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-skierowanego-bezrobotnego-ktory-ukonczyl-50-r-z-/189