Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Punkty Informacyjne LGDG

Poszukujesz informacji?

na temat wsparcia finansowego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez Lokalną Grupę Działania Gromnik

JESTEŚ:

 • Osobą fizyczną
 • Przedsiębiorcą
 • Osobą prawną lub
 • Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

ZAINTERESOWANĄ WSPARCIEM w zakresie:

 • Podejmowania działalności gospodarczej
 • Rozwijania działalności gospodarczej
 • Podniesienia kompetencji indywidualnych i społecznych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych
 • Integracji i aktywizacji mieszkańców
 • Ochrony i zachowaniem materialnego dziedzictwa lokalnego
 • Zachowania niematerialnego dziedzictwa lokalnego
 • Rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
 • Promocji obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne oraz kulturowe
 • Promocji lokalnych produktów oraz usług

Odwiedź w swojej gminie Punkt Informacyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik

WYKAZ AKTUALNYCH DYŻURÓW INFORMACYJNYCH:

GMINA WIĄZÓW (28.03.2017) 10:00 – 13:00 Urząd Gminy, izba muzealna

GMINA STRZELIN (28.03.2017) 14:30 – 17:30 Urząd Miasta i Gminy, sala nr 16

GMINA KONDRATOWICE (29.03.2017) 09:00 – 12:00 Urząd Gminy, sala konferencyjna

GMINA BORÓW (29.03.2017) 13:30 – 16:30 Urząd Gminy, sala konferencyjna

GMINA PRZEWORNO (30.03.2017) 10:00 – 13:00 Urząd Gminy, sala nr 11

W Punkcie Informacyjnym można otrzymać informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej (LSR), przewidywanego harmonogramu naborów wniosków oraz działań Stowarzyszenia zaplanowanych w bieżącym okresie programowania. Na pytania zainteresowanych osób odpowiadać będą pracownicy Stowarzyszenia. W Punkcie Informacyjnym będzie można zapoznać się z aktualnymi rozporządzeniami, wytycznymi lub innymi dokumentami dotyczącymi nowej perspektywy finansowej.

ZAPRASZAMY!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik,

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program specjalny "Nowe horyzonty"